Asfaldiproff OÜ põhitegevusalaks on teede ja platside asfalteerimine

  • teede ja platside markeerimine ning liikluskorraldusvahedite paigaldus;
  • liiv- ja killustikaluse ehitus;
  • ääre- ja sillutiskivide paigaldus;
  • välistrasside ehitus;
  • kaevetööd;
  • mulla- ja pinnasetööd
  • teede pindamine
  • treilerveod kuni 30 tonni